Grupa Inwest GPW

zadzwoń teraz:

604 751 400

Program stypendialny

Grupa Inwest od 2015 roku prowadzi Program Stypendialny skierowany do zdolnej i aktywnej młodzieży. Naszym celem jest inwestowanie w uczniów, którzy już teraz wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce oraz ponadprzeciętnym zaangażowaniem społecznym, kulturalnym lub sportowym.

O programie

Program Stypendialny skierowany jest do uczniów wybranych szkół w Warszawie. Stypendium nagradzamy uczniów aktywnych i zdolnych, którzy swoją postawą i pierwszymi osiągnięciami pokazują, że warto jest dawać z siebie więcej, pracować nad sobą, rozwijać swoje pasje i być zaangażowanym na rzecz innych. Chcemy promować i nagradzać takie postawy, oraz inwestować w uczniów, którzy w przyszłości będą liderami w dzielnicach, z których się wywodzą. Powołany przez Grupę Inwest program stypendialny kierujemy do uczniów klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazjalistów, uczących się w wybranych szkołach na terenach, w których prowadzimy inwestycje budowlane. W roku 2017-2018 są to dzielnica Mokotów i Praga Południe (zobacz poniżej listę partnerskich szkół).
 

Kryteria przyznawania stypendium

 • średnia ocen min. 4,30 oraz ocena z zachowania min. dobra;
 • udokumentowane zaangażowanie społeczno-kulturalne: (działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, pomoc potrzebującym, harcerstwo, aktywność w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna, inne projekty kulturalne, sportowe lub społeczne;
 • udokumentowane osiągnięcia w konkursach sportowych, naukowych, tematycznych, lub artystycznych.

 

Zasady działania

Program Stypendialny ma cykl semestralny. Co semestr na podstawie powyższych kryteriów i zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie wybierani są uczniowie, którym przyznane zostaje na kolejny semestr (5 miesięcy) stypendium. W każdej z partnerskich szkół stypendium otrzymuje dwóch uczniów. Jedno w wysokości 300 zł miesięcznie (1500 zł semestralnie), drugie w wysokości 200 zł miesięcznie (1000 zł semestralnie). Uczniowie na koniec semestru składają w sekretariacie szkoły wnioski o stypendium (zobacz wzór wniosku) zawierające opis osiągnięć oraz zaangażowania, a takze załączniki potwierdzające deklaracje zawarte we wniosku (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Wnioski muszą być kompletne, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, a także zawierać pieczątkę szkoły. Wnioski, które nie spełniają tych kryteriów, nie są kwalifikowane do oceny merytorycznej. Następnie w każdej ze szkół zbiera się Komisja Stypendialna powołana z przedstawicieli Grupy Inwest i Szkół, aby ocenić wnioski złożone przez uczniów i wyłonić stypendystów. Stypendysta wraz z rodzicami podpisuje umowę stypendialną i przez następny semestr otrzymuje wypłacane miesięcznie stypendium. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Regulaminem (zobacz Regulamin)

Aktualności

2020-06-01

Zawieszenie programu stypendialnego

Szanowni Państwo, Z uwagi na zamknięcie szkół w semestrze wiosenno – letnim 2020 r. oraz nie przekazanie wniosków złożonych za semestr zimowy przez szkoły, zmuszeni jesteśmy zawiesić Program Stypendialny.

2019-05-13

VII edycja programu stypendialnego

Zapraszamy do obejrzenia filmu

2018-12-12

Zobacz film o Programie Stypendialnym Grupy Inwest

Zobacz film o Programie Stypendialnym Grupy Inwest

2018-07-23

Informacja o Laureatach VI edycji Programu Stypendialnego

Bardzo dziękujemy za złożone wnioski dotyczące przyznania stypendium GRUPY INWEST.

2018-02-23

Stypendia Grupy Inwest ponownie rozdane!

Zako??czy??a si? V edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Tym razem w Programie bra??y udzia?? nie tylko szko??y na Pradze Po??udnie, ale r??wnie?? dwie nowe szko??y partnerskie na Mokotowie.

2018-01-08

Nab??r wniosk??w o Stypendium Grupy Inwest

Dzi?? we wsp????pracuj?cych z Grup? Inwest szko??ach rusza nab??r wniosk??w o stypendium. W roku szkolnym 2017/18 nasz Program skierowany jest do uczni??w klas 7 szk???? podstawowych oraz klas 2 i 3 gimnazjum, kt??rzy s? aktywni i zaanga??owani.

2017-12-04

Zmiany w regulaminie programu stypendialnego Grupy Inwest

Wraz z dniem 4 grudnia 2017 roku zostaj? wprowadzone nast?puj?ce zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest. W §2 Kryteria przyznawania Stypendi??w zostaje dodany punkt 7 o tre??ci:

2017-11-20

V Edycja Programu Stypendialnego ju?? w dw??ch dzielnicach: Mokot??w i Praga Po??udnie

Z rado??ci? informujemy, ??e wraz z rozpocz?ciem V edycji naszego Programu Stypendialnego uda??o nam si? nawi?za? wsp????prac? z nowymi szko??ami na terenie dzielnicy Mokot??w.

2017-10-23

Stypendysta Grupy Inwest najlepszym rowerzystą na Mazowszu!

Nasz stypendysta Sebastian Borowski wspaniale zakończył sezon 2017 zdobywając miano najlepszego rowerowego młodzieżowca na Mazowszu i białą koszulkę w konkursie MazoviaMasters!

2017-09-18

IV edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest zako??czona!

W pi?tkowe popo??udnie (15 wrze??nia 2017 roku) spotkali??my si? ze stypendystami IV edycji Programu Stypendialnego oraz ich rodzicami. Podpisane zosta??y umowy stypendialne i tym samym oficjalnie zako??czy??a si? kolejna edycja Programu.

2017-09-11

11 wrze??nia 2017 roku w trakcie apelu szkolnego w Gimnazjum nr 28 na Pradze Po??udnie przyznali??my kolejne dwa stypendia Grupy Inwest!

Serdecznie gratulujemy Stypendystom!

2017-09-04

Og??aszamy laureat??w IV edycji Programu Stypendialnego

Dzi?? og??osili??my laureat??w IV edycji Programu Stypendialnego

2017-05-12

Rozpoczynamy IV Edycj? Programu Stypendialnego Grupy Inwest

3 marca 2017 roku w siedzibie Grupy Inwest odby??o si? spotkanie ze stypendystami III edycji Programu oraz ich rodzicami.

2017-03-03

Zako??czy??a si? III edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest

3 marca 2017 roku w siedzibie Grupy Inwest odby??o si? spotkanie ze stypendystami III edycji Programu oraz ich rodzicami. Oto lista nagrodzonych.

2017-02-13

Znamy ju?? stypendyst??w III edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest

W zesz??ym tygodniu og??oszone zosta??y wyniki w III edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest.

2017-01-12

Rusza nab??r wniosk??w do III edycji Programu Stypendialnego

Ju?? po raz trzeci Grupa Inwest realizuje Program Stypendialny dedykowany zdolnym i aktywnym gimnazjalistom z Pragi Po??udnie.

2016-09-22

Zako??czy??a si? druga edycja Programu Stypendialnego

We wrze??niu zostali oficjalnie og??oszeni Stypendy??ci II edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest.

2016-08-28

Zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest

Wraz z dniem 29 sierpnia 2016 roku zostaj? wprowadzone nast?puj?ce zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest. W §2 Kryteria przyznawania Stypendi??w zostaje dodany punkt 7 o tre??ci:

2016-05-23

Zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest

Po zako??czeniu pierwszej edycji Programu Stypendialnego zosta??a przeprowadzona ewaluacja, maj?ca na celu udoskonalenie zasad dzia??ania i usprawnienie procedur Programu.

2016-03-03

Pierwsze stypendia Grupy Inwest rozdane

Zako??czy??a si? pierwsza edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Program zosta?? powo??any we wrze??niu 2015 roku.

Wzory wniosków

PAMIĘTAJ, we wniosku muszą się znaleźć:

 • dane osobowe ucznia i rodzica/opiekuna prawnego (część I - wszystkie pola powinny być wypełnione)
 • informacje ze szkoły, średnia ocen, opinia i podpis wychowawcy (część II - wszystkie pola powinny być wypełnione)
 • podpis rodzica (strona 7)
 • podpis ucznia-kandydata do stypendium (strona 7)
 • załączniki: dokumenty poświadczające wymienione we wniosku (w części III) aktywności i osiągnięcia

PAMIĘTAJ o ważnych terminach

 • W edycji pierwszosemestralnej (wnioski składane na koniec pierwszego semestru) możesz wykazać się osiągnięciami i zaangażowaniem, który dotyczy okresu: od 1 lipca poprzedniego roku kalendarzowego do ostatniego dnia terminu przyjmowania wniosków.
 • Uczniowie ze szkół na Mokotowie, z którymi nawiązaliśmy współpracę w roku szkolnym 2017/2018 mogą składać wnioski o stypendium zawierające informacje o zaangażowaniu i osiągnięciach za cały poprzedni rok szkolny, a więc od 1 września 2016 roku.
 • W edycji drugosemestralnej (wnioski składane na koniec drugiego semestru/roku szkolnego) możesz wykazać się osiągnięciami i zaangażowaniem, który dotyczy okresu: od zakończenia przyjmowania wniosków w poprzedniej edycji do 30 czerwca bieżącego roku.

Lista partnerskich szkół

Współpracujemy z następującymi szkołami w Warszawie:

PRAGA POŁUDNIE


Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka
ul. Boremlowska 6/12
www.sp374.pl
 
Szkoła nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny (filia)
ul. Władysława Umińskiego 11
www.g28.waw.pl

 

MOKOTÓW


Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
ul. Św. Bonifacego 10
www.zsi62.waw.pl

Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego z oddziałami gimnazjalnymi
ul. Jana III Sobieskiego 68
www.zs59.waw.pl

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuje

Więcej informacji