Aktualności2015-07-01

       

 

Trwa III edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest (I semestr roku szkolnego 2016/2017). Ze względu na duże zainteresowanie i bardzo pozytywny odbiór Programu, fundator Programu, Grupa Inwest, zdecydował o zwiększeniu puli stypendiów. W tej edycji zostanie rozdanych sześć stypendiów w wysokości 200 zł lub 300 zł miesięcznie, przyznawane na okres 5 miesięcy (luty 2017 - czerwiec 2017), po dwa w każdej szkole partnerskiej.

 

Ważne terminy: 

    • 16-27 stycznia 2017 r.: nabór wniosków w sekretariatach szkół

    • luty 2017 r.: oficjalne ogłoszenie stypendystów podczas apeli szkolnych

 

Zakończyła się druga edycja Programu Stypendialnego2016-09-22

We wrześniu zostali oficjalnie ogłoszeni Stypendyści II edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Ze względu na duże zainteresowanie uczniów oraz w uznaniu ich zaangażowania i osiągnięć, fundator Programu, Grupa Inwest postanowił przyznać stypendia piątce gimnalistów...
Więcej

Zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest2016-08-28

Wraz z dniem 29 sierpnia 2016 roku zostają wprowadzone następujące zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest. W §2 Kryteria przyznawania Stypendiów zostaje dodany punkt 7 o treści: Dany uczeń może otrzymać Stypendium tylko jeden raz w trakcie roku szkolnego, w edycji pierwszo- lub drugosemestralnej. Uczeń, który otrzymał stypendium w edycji pierwszosemestralnej nie jest brany pod uwagę, nawet jeśli ponownie złożył Wniosek, w edycji drugosemestralnej.
Więcej

Zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest2016-05-23

Po zakończeniu pierwszej edycji Programu Stypendialnego została przeprowadzona ewaluacja, mająca na celu udoskonalenie zasad działania i usprawnienie procedur Programu. Biorąc pod uwagę jej wyniki, a także konsultacje ze szkołami partnerskimi, w bieżącej, drugiej, edycji wprowadzone zostały niewielkie zmiany w kryteriach przyznawania stypendium oraz zasadach punktacji..
Więcej

Pierwsze stypendia GRUPY INWEST rozdane (!!!)2016-03-03

Zakończyła się pierwsza edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Program został powołany we wrześniu 2015 roku. Jest skierowany do aktywnych i zdolnych uczniów gimnazjów na warszawskiej Pradze Południe, gdzie Grupa Inwest realizuje większ...
Więcej