Aktualności2015-07-01

       

 

Trwa druga edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest (II semestr roku szkolnego 2015/2016). W tej edycji zostaną rozdane trzy stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie, przyznawane na okres 5 miesięcy (wrzesień 2016 - styczeń 2017), po jednym w każdej szkole partnerskiej.

 

Ważne terminy: 

    • 20-30 czerwca 2016 r.: nabór wniosków w sekretariatach szkół

    • wrzesień 2016 r.: oficjalne ogłoszenie stypendystów podczas apeli szkolnych

 


Zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest2016-05-23

Po zakończeniu pierwszej edycji Programu Stypendialnego została przeprowadzona ewaluacja, mająca na celu udoskonalenie zasad działania i usprawnienie procedur Programu. Biorąc pod uwagę jej wyniki, a także konsultacje ze szkołami partnerskimi, w bieżącej, drugiej, edycji wprowadzone zostały niewielkie zmiany w kryteriach przyznawania stypendium oraz zasadach punktacji..
Więcej

Pierwsze stypendia GRUPY INWEST rozdane (!!!)2016-03-03

Zakończyła się pierwsza edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Program został powołany we wrześniu 2015 roku. Jest skierowany do aktywnych i zdolnych uczniów gimnazjów na warszawskiej Pradze Południe, gdzie Grupa Inwest realizuje większ...
Więcej