Aktualności2015-07-01

       

  

Rozpoczynamy IV Edycję Programu Stypendialnego Grupy Inwest2017-05-09

Już po raz czwarty ogłaszamy rozpoczęcie działań w Programie Stypendialnym Grupy Inwest. Nasze stypendia dedykujemy zdolnym i aktywnym gimnazjalistom z Pragi Południe, a do udziału w Programie zapraszamy uczniów trzech szkół: Gimnazjum nr 21 z ZS nr 12, Gimnazjum nr 22 oraz Gimnazjum nr 28. W każdej szkole zostaną przyznane dwa stypendia osobom, które wyróżnią się największym zaangażowaniem i osiągnięciami w tym semestrze.
Więcej

Zakończyła się III edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest2017-03-03

3 marca 2017 roku w siedzibie Grupy Inwest odbyło się spotkanie ze stypendystami III edycji Programu oraz ich rodzicami. Zostały podpisane umowy stypendialne i tym samym oficjalnie zakończyła się kolejna edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Spotkanie było też okazją do wzajemnego poznania się i nieformalnych rozmów. Prezes Zarządu HM Inwest S.A., Piotr Hofman, gorąco gratulował tegorocznym stypendystom.
Więcej

Znamy już stypendystów III edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest2017-02-13

W zeszłym tygodniu ogłoszone zostały wyniki w III edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest. W gimnazjum nr 21 stypendium Grupy Inwest otrzymała Zuzanna Siwińska i Maciej Jastrzębski. Zuzanna może pochwalić się osiągnięciami sportowymi w siatkówce, oraz z powodzeniem rozwija pasję artystyczną i angażuje się jako wolontariuszka w wiele akcji na terenie dzielnicy. Maciek natomiast aktywnie działa w harcerstwie, pełniąc służbę wobec osób niepełnosprawych...
Więcej

Rusza nabór wniosków do III edycji Programu Stypendialnego2017-01-12

Już po raz trzeci Grupa Inwest realizuje Program Stypendialny dedykowany zdolnym i aktywnym gimnazjalistom z Pragi Południe. Podobnie jak w poprzednich edycjach w Programie biorą udział 3 gimnazja z Pragi Południe: Gimnazjum nr 21 z ZS nr 12, Gimnazjum nr 22 oraz Gimnazjum nr 28. W każdej szkole zostaną przyznane dwa stypendia uczniom, którzy wyróżniają się największym zaangażowaniem i osiągnięciami w tym semestrze.
Więcej

Zakończyła się druga edycja Programu Stypendialnego2016-09-22

We wrześniu zostali oficjalnie ogłoszeni Stypendyści II edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Ze względu na duże zainteresowanie uczniów oraz w uznaniu ich zaangażowania i osiągnięć, fundator Programu, Grupa Inwest postanowił przyznać stypendia piątce gimnalistów...
Więcej

Zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest2016-08-28

Wraz z dniem 29 sierpnia 2016 roku zostają wprowadzone następujące zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest. W §2 Kryteria przyznawania Stypendiów zostaje dodany punkt 7 o treści: Dany uczeń może otrzymać Stypendium tylko jeden raz w trakcie roku szkolnego, w edycji pierwszo- lub drugosemestralnej. Uczeń, który otrzymał stypendium w edycji pierwszosemestralnej nie jest brany pod uwagę, nawet jeśli ponownie złożył Wniosek, w edycji drugosemestralnej.
Więcej

Zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest2016-05-23

Po zakończeniu pierwszej edycji Programu Stypendialnego została przeprowadzona ewaluacja, mająca na celu udoskonalenie zasad działania i usprawnienie procedur Programu. Biorąc pod uwagę jej wyniki, a także konsultacje ze szkołami partnerskimi, w bieżącej, drugiej, edycji wprowadzone zostały niewielkie zmiany w kryteriach przyznawania stypendium oraz zasadach punktacji..
Więcej

Pierwsze stypendia GRUPY INWEST rozdane (!!!)2016-03-03

Zakończyła się pierwsza edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Program został powołany we wrześniu 2015 roku. Jest skierowany do aktywnych i zdolnych uczniów gimnazjów na warszawskiej Pradze Południe, gdzie Grupa Inwest realizuje większ...
Więcej