Odpowiedzialność Społeczna

 
 

Odpowiedzialność społeczną (CSR - z ang. Corporate Social Responsibility), zgodnie z normą ISO 26000, rozumiemy jako odpowiedzialność za wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie społeczne i środowiskowe. Jako firma deweloperska w sposób szczególny ingerujemy w przestrzeń wspólną i społeczności lokalne. Zależy nam, aby wszelkie decyzje i działania firmy brały pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, a rozwój pozostawał zrównoważony.

W polityce społecznej odpowiedzialności wyróżniamy trzy najważniejsze dla nas obszary:

  • Czego wymagamy od siebie?
  • Jak wpływamy na nasze otoczenie?
  • Jak dbamy o klienta?

W każdym z tych obszarów mamy określone priorytety:

obrazek

Więcej informacji o realizacji naszych priorytetów można znaleźć w zakładkach: "Wymagamy od siebie", "Wpływamy na otoczenie" oraz "Dbamy o klientów".